Farmers busy with harvesting chrysanthemums in Nanchang, Jiangxi

Updated: 2021- 11- 18

Farmers pick mountain chrysanthemums in Hongxing Village of Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 16, 2021. Local farmers are busy with harvesting and processing chrysanthemum flowers in recent days. (Xinhua/Wan Xiang)

Aerial photo shows farmers picking mountain chrysanthemums in Hongxing Village of Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 16, 2021. Local farmers are busy with harvesting and processing chrysanthemum flowers in recent days. (Xinhua/Wan Xiang)

Farmers pick mountain chrysanthemums in Hongxing Village of Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 16, 2021. Local farmers are busy with harvesting and processing chrysanthemum flowers in recent days. (Xinhua/Wan Xiang)

Pre:
Next: