Children learn to embroider Bing Dwen Dwen in Nanchang, E China's Jiangxi

Updated: 2022- 02- 12

A child learns to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

An embroiderer instructs a child to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

A child learns to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

Photo taken on Feb. 10, 2022 shows embroidery works with the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

Embroiderers instruct children to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

A child learns to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

An embroiderer instructs a child to embroider the pattern of Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, in Donghu District of Nanchang City, east China's Jiangxi Province, Feb. 10, 2022. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

Pre:
Next: