Scenery of dawn redwood in national forest park in E China's Jiangxi

Updated: 2018-11-16

Photo taken on Nov. 15, 2018 shows the scenery of dawn redwood in the national forest park in Yongfeng County of Ji'an, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Liu Haojun)

Photo taken on Nov. 15, 2018 shows the scenery of dawn redwood in the national forest park in Yongfeng County of Ji'an, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Liu Haojun)

Photo taken on Nov. 15, 2018 shows the scenery of dawn redwood in the national forest park in Yongfeng County of Ji'an, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Liu Haojun)

Copyright 2008-2015 The People’s Government of Jiangxi Province All Rights Reserved